GÅRDBUTIK-listen


GårdbutikGårdbutiklisten er en oversigt over økologiske jordbrug, som har egen butik - altså en egentlig gårdbutik.

Listen medtager således ikke gårde, som blot sælger grøntsager eller æg ved vejen. Kun gårde med et egentligt butikslokale, åbniningstider og et vist sortiment er medtaget.

Der er dog stor forskel på butikkernes sortiment. Nogle koncentrerer sig om grønsager af egen avl, mens andre især har kød. Andre supplerer udbuddet af egne varer indkøbte varer fra naboer - eller endda økologiske kolonialvarer fra store dele af verden.

Hvis du ikke finder en gårdbutik i dit område, som kan tilbyde de varer, du søger, kan du i stedet vælge at se i  Stalddørslisten som er mere omfattende idet den omfatter alle økologiske landbrug og gartnerier med salg af varer til private - det vil sige også grøntsager eller æg fra et bord ved vejen eller mulighed for at bestille en kvart okse, en halv gris eller halvt lam, når der er slagtet.

Se også evt. Abonnementslisten som oplyser om mulighederne for at bestille faste leveringer af økologiske varer - for eksempel med levering en gang om ugen.med levering  for at listen over. Torvelisten angiver økologisk salg på torve rundt om i landet.       Vis på din Facebook .

Om Gårdbutiklisten og de øvrige oversigter og direkte økologisk salg:
Gårdbutiklisten omfatter kun egentlige gårdbutikker, mens Stalddørlisten rummer langt flere gårde, fordi den medtager alle former for direkte økologisk salg - både gårdbutikker, stalddørssalg og abonnementsordninger. Den er derfor oågs lidt mere uoverskulig. Abonnementslisten omfatter salg via abonnement.

Selv om der findes formelle godkendelser for gårdbutikker, kan forskellen mellem stalddørssalg og gårdbutik nogle gange være lidt vanskelig at trække. Gårdene afgør i hovedtræk selv, hvordan de vil benævnes, men generelt kan siges, at:

En gårdbutik normalt har et egentligt butikslokale, nogenlunde faste åbningstider og et sortiment, som rækker ud over enkeltprodukter som kartolfer og æg. I nogle tilfælde sælges kød fra en fryser. Kun meget få sælger fersk kød. Ud over varer fra bedriften sælges oftest også varer fra eksterne leverandører som nabogårde eller grossister, fx vin, ost og marmelade. Der kan også være forhandling af helt andre typer varer som keramik, tæpper eller stearinlys. Er der tale om fødevarer, bør de imidlertid være økologiske.

Stalddørssalg kan dreje sig om alt fra, at man sælger æg eller gulerødder til naboer og andre interesserede til omfattende leveringer til både private og virksomheder. Meget salg af kød foregår dog som stalddørssalg, hvor kunder bestiller okse, svine- eller lammekød hos en landmand, som så giver besked, når dyrene slagtes. Kødet afhentes normalt hos slagteren. I mange tilfælde er det endda udskåret og pakket. Man køber normalt lidt større mængder for eksempel et halvt lam eller en halv gris. Meget stalddørssalg er sæsonbetonet, for eksempel jordbær eller juleand. Er man interesseret i at købe hos en stalddørsforhandler er det altid en god idé at ringe i forvejen og høre om, hvordan salget foregår - og om der er varer for tiden. Mange forhandlere har job ved siden af gården og kan ikke træffes når-som-helst.

Abonnementsordninger består almindeligvis af jævnlige leveringer af forud-aftalte kasser (fx hver 14. dag) med grøntsager, kød, frugt el. lign. Kunden får så en færdig pakke med et udvalg af varer, typisk grønsager og frugt, men i nogle tilfælde også andet. Indholdet varierer ofte efter årstiden, og i mange tilfælde leveres madopskrifter til de enkelte produkter. Kunden har ikke direkte indflydelse på indholdet af leveringen, men nogle forhandlere tilbyder, at man kan forudbestille yderligere varer udover det faste indhold. Der kan dog være en lidt flydende grænse mellem abonnementsordningen og den traditionelle varetur, hvor kunderne forud bestiller konkrete varer, som så leveres på aftalte tidspunkter.

Torvesalg:
Faste dage på et fast sted, hvor kunderne kan komme og se ugens udvalg. Det typiske salg foregår på købstadstorve, hvor flere stadeholdere - økologiske og konventionelle - står side om side.

Varetur:
Det er typisk gårdbutikker eller torvesælgere, som med faste intervaller - fx én gang om ugen - kører ud til en række kunder, som har ringet/skrevet og bestilt leveringer. Systemet har bl.a. været udbredt blandt en række sjællandske producenter, som har kørt til København for at sælge varer. I de senere år har en del vareture dog udviklet sig til abonnementsordninger.


Ret eller tilføj din gårdbutik
Ønsker du at tilføje dig til listen eller rette din optagelse på Gårdbutiklisten, så
Tryk her